آلیاژ و مشخصات مکانیکی آن را بشناسید

مشخصات مکانیکی آلیاژ

تیرآهن ۱۶ فایکو ۱۲متری

خصوصیات مکانیکی عمومی که در بین طراحان محصولات نقش حیاتی دارند ، استحکام محصول ، طول عمر محصول و سختی محصول هستند. با این حال تعیین مشخصات مکانیکی تا حدودی متفاوت است و به هر فلز بستگی دارد. مشخصات مکانیکی آلیاژ به عنوان مثال در مورد ریخته گری فولاد ، تعیین مشخصات مکانیکی آسان تر است و همچنین تعیین مشخصات مکانیکی برای آلیاژهای استاندارد ، زیرا مشخصات آنها به صورت استاندارد است.لوله چدنی چه چیزی است

لوله استنلس استیل صنعتی درزدار ۱ اینچ

اما در مقابل برای تعیین خصوصیات مکانیکی آلیاژهای دیگر ، انجام برخی آزمایشات ریخته گری که به صورت استاندارد تنظیم شده اند ، ضروری است. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده می توان به راحتی مشخصات مکانیکی این اجسام را تعیین کرد.

قیمت تیرآهن 14 در تهران

اگر این مطالعه بر روی فلزات مختلف گسترش یابد ، می توان نتایج جالب توجهی از مشخصات این فلزات یافت. به عنوان مثال در صورت جعل ویژگی های نشان داده شده ثابت نیستند. این جعل ها در جهات مختلف ، صفات مختلفی را نشان می دهند. نام بردن از این خاصیت می تواند املاک جهت دار باشد که با جعل در نتیجه فرآیند نورد بدست می آید. لوله اسپیرال چیست

قیمت میلگرد اپوکسی در مشهد

به بیان جزئیات ، فرآیند نورد شامل تغییر در صفات فلز است و منفعت اصلی حاصل از فرآیند افزایش مقاومت در جهت محور طولی است. مشخصات مکانیکی آلیاژ اما از طرف دیگر صفات در جهت مخالف دیگر که در جهت های عرضی و محوری است کاهش می یابد. بنابراین با توجه به مطالب فوق ، بدیهی است که فرجنجس ها ویژگی های مکانیکی را به عنوان خصوصیات طولی از خود نشان می دهند. پیش بینی صنعت فلز

قیمت ورق سیاه روز

اگر کاربر دوست دارد مشخصات مکانیکی یعنی خصوصیات عرضی یا محوری را بدست آورد ، باید فرایند خاصی طی شود و برای مطالعه همان نتایج حاصل شود.

شکل‌دهی فلزات

دو عامل مهمی که در مشخصات مکانیکی وجود دارد ، مدول الاستیسیته و مدول مقطع هستند. مدول الاستیسیته به سختی فلز بدون در نظر گرفتن شکل آن اشاره دارد.

محاسبه قیمت ناودانی

در غیر این صورت مدول جوان نامیده می شود. هنگام مطالعه این ویژگی از نظر فلزات ، این به ویژگی مکانیکی آلیاژ فلز مورد استفاده برای مطالعه اشاره دارد. مشخصات مکانیکی آلیاژویژگی فوق نقش خود را در میان کلیه ریخته گری ها ایفا می کند. در واقع در همه کارخانه های ریخته گری این ویژگی در فعالیت های امروز نقش خود را ایفا می کند. یک واقعیت مهم در مورد ویژگی مدول الاستیسیته مستقل بودن از هندسه ریخته گری است. ورق کرکره چیست

 

ویژگی دیگر یعنی مدول بخش نیز اندازه گیری سختی است. اما در مدول مقطع سختی با در نظر گرفتن شکل یا هندسه اندازه گیری می شود که در تضاد با مدول الاستیسیته است.

پروفیل گوشه تیز در کربن و فولاد ضد زنگ

ریخته گری فلز یک منطقه مهم است که اعتبار ارائه بالاترین هندسه در طراحی و ساخت اشکال جز component را نسبت به سایر روش ها در خود جای داده است. این دو ویژگی در روند بررسی و مطالعه بسیار کمک می کند. دلیل این امر این است که مدول الاستیسیته به تعیین تنش فلز کمک می کند ، که به اطمینان از ایمنی کمک می کند و مدول قسمت صفت به حفظ تنش در محدوده مشخص شده کمک می کند.

 

بنابراین ویژگیهای مکانیکی فوق نقش مهمی در ریخته گریها برای دستیابی به محصولات با کیفیت با کارایی بیشتر دارد. مشخصات مکانیکی آلیاژ این ویژگی ها همراه با پیشرفت های امروزی مانند مشاهده در سه بعد و سایر فناوری ها نقش بیشتری در ریخته گری ها دارند.